Een verhaal dat fascineert en intrigeert

25-maart-2015 | Categorie: Thrillers & Spanning

De vrouw in de spiegel – Kim Moelands – A.W. Bruna – 304 blz.

De vrouw in de spiegelZuivelbedrijf Latté ontvangt een dreigbrief waarin tweehonderdduizend euro wordt geëist. Aan deze brief wordt weinig aandacht besteed. Twee weken later is er een eerste slachtoffer door spijkers in een beker yoghurt. Brigadier Tess Westerhout krijgt deze zaak onder haar hoede. Ze komt op het spoor van Charlie Zwols, die momenteel een straf uitzit voor een eerdere afpersingszaak. Charlie wil Tess wel helpen maar niet zomaar. Hij eist een wederdienst van Tess. Wat Tess vooral beangstigt, is dat Charlie veel over haar blijkt te weten. Ondertussen gaat de afperser gewoon door en dreigt meer slachtoffers te maken.

‘Ze hoest en maakt een piepend geluid. Een straaltje bloed loopt uit haar mond.’

Tess Westerhout is fel in haar werk. Haar wispelturigheid gecombineerd met een ongedurig karakter maakt dat ze soms de grenzen wat overschrijdt. Haar gedrevenheid het kwaad te willen stoppen heeft haar in het verleden vaker in conflictsituaties gebracht. Regelmatig geeft ze haar gevoel voorrang aan haar verstand. Haar man Marc en zij hebben samen een puberzoon. Daar Tess haar werk erg belangrijk vindt en dit een tijdrovende job is, is het niet altijd gemakkelijk tussendoor een puber op te voeden.
De afpersingszaak zorgt voor complexe situaties, maar Tess is vastberaden deze zaak tot een goed eind te brengen. Tegelijkertijd gebeuren er een aantal dingen in haar privéleven die toch ook haar aandacht nodig hebben.

‘Sinds wanneer is geen zin een reden om te spijbelen? Of heeft Kenny je ingefluisterd dat dat best kon?’

In De vrouw in de spiegel is er sprake van diverse verhaallijnen met de daarbij behorende personages. Het verhaal begint met een proloog, cursief geschreven. Wat deze proloog te betekenen heeft, blijft lang onduidelijk. Ook de verschillende verhaallijnen zijn soms wat verwarrend. Wat hebben de personages in deze verhaallijnen met elkaar te maken?
Er zijn cursief geschreven hoofdstukken die over een man gaan. Maar wie die man is en wat hij met de afpersingszaak te maken heeft dat blijft voorlopig een vraag.

‘Volledige duisternis om hem heen. Hebben ze hem weer geblinddoekt?’

De auteur heeft mij tot bijna aan het einde toe in het duister gelaten om dan op een ingenieuze wijze de verhaallijnen samen te laten smelten. Dan valt ook alles op zijn plaats. Door de lezer lang in het ongewisse te laten en de spanning gedurende het gehele verhaal te laten sudderen, blijft de nieuwsgierigheid tot aan de ontknoping in hoge mate geprikkeld.
Ook het privéleven van Tess wordt niet achterwege gelaten en op een zodanige wijze dat je als lezer nog wel meer wilt weten. Uit de epiloog van De vrouw in de spiegel kan ik opmaken dat we in de toekomst nog meer van Tess zullen horen en ik verheug me daar op.
Kim Moelands heeft met De vrouw in de spiegel een fascinerend en intrigerend verhaal geschreven en sluit zich hierbij definitief aan in de rij van de betere thrillerauteurs in ons land.

Wendy Wenning

Pin It

Comments are closed.

Boek van de Week

Ontroerend en indrukwekkend

Categorie: Boek van de week, Roman

Beste mevrouw Eva – Valentijn de Heer – Uitgeverij Pluim – 190 blz. Wanneer Elias een broertje krijgt dat verstandelijk beperkt blijkt te zijn, wordt het er thuis niet leuker op. Zijn vader, die sowieso…

Boek van de week archief

20-september-2023 | Lees verder | Reageer!

Kolletje & Dirk – Koken toversokkensoep

Kolletje & Dirk – Het enige echte grote voorleesboek